Missió

La Fundació Maria Teresa Rodó neix en memòria de Teresa Rodó. Amb la finalitat de perpetuar el seu record, els fundadors han trobat convenient constituir una Fundació que contribueixi a l’interès general, a través del suport a la família, d’acord amb el que està establert als estatus.

Maria Teresa Rodó va ser un model per a la seva família a la que va saber estimar dedicant-li el temps necessari, mantenint-la sempre unida, inculcant als seus, entre altres, els valors de respecte i d’ajuda mútua.

L’experiència, tant positiva, que van tenir els fundadors a la seva pròpia família i els valors que els van ser inculcats i que han procurat transmetre als seus fills, nets i besnets, són la raó perquè es vulguin perpetuar a través d’aquesta Fundació, seguint amb els principis de família, que guiaran totes les seves actuacions.