4ª Edició del Premi
“LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS RELACIONES FAMILIARES”

Resolució del Jurat

El Jurat, durant la seva reunió del passat 27 de maig, va debatir ampliament sobre el contingut dels treballs que optaven al premi complint amb tots els requisits estipulats en la convocatòria, i va acordar per unanimitat el següent:

Concedir el primer premi per la seva qualitat i aportació al tema proposat, al treball: “Las nuevas tecnologías en las relaciones familiares” presentat per Luis Boza Osuna.

El Jurat considera que el seu contingut i

investigació aporten mèrits suficients per la concessió del primer pemi, que consisteix en 10.000 €. Es destaca també l’ampli espectre de tecnologies al que es fa referència i la varietat de persones a qui els hi pot interessar.

També varen acordar concedir els dos accèssits prevists en la convocatòria per l’import de 2.500 € a cadascun dels treballs guardonats per la seva significativa aportació al tema proposat.

Els mereixedors dels accèssits van ser Mercedes Blasco Marqueta i Marta Blasco Marqueta pel seu treball “Dialhogar: Unificando conversaciones en la red“, i Jose Quintano Ruiz pel seu treball “Educación, Tecnología y mass media”.

Per últim, el jurat va acordar la publicació dels tres treballs guanyadors de la convocatòria.

El treball de Luis Boza Osuna serà publicat amb el títol “La Familia y las múltiples pantallas. ¿Es posible convivir?

Dels acords que es van dur a terme, es va estendre la corresponent acta que va ser aprovada per unanimitat i signada per la secretaria amb el Vº Bº de la presidenta.

2013 © Fundación María Teresa Rodó