Patronat

El Patronat de la Fundació Maria Teresa Rodó, com òrgan de govern i representació de la institució, s’encarrega d’establir les activitats que ha de desenvolupar, aprovar els pressupostos i els comptes anuals i fixar els criteris d’actuació.

Mª Teresa Molins López-Rodó
Presidenta

Joaquín Mª Molins López-Rodó
Vicepresident

Silvia Molins Domingo
Secretaria

Ana M. Molins López-Rodó
Laureano Molins López-Rodó
Regina Molins López-Rodó
Javier Molins Domingo
Carles Rivera Molins
Susanna Molins Lliteras
Carles Solano Molins
Miriam Molins Benavent
Beatriz Pich-Aguilera Molins
Vocals