Finalitats Fundacionals

La fundació té com a objectiu, amb caràcter general, la realització de tot tipus d’activitats i la concessió d’ajudes que contribueixin al foment, desenvolupament i realització d’activitats culturals, educatives, artístiques i assistencials, en tots els seus aspectes i en el seu sentit més ampli. Per la consecució dels seus objectius podrà, així mateix, realitzar i participar en projectes de cooperació al desenvolupament.

El compliment d’aquests objectius es portarà a terme en el marc dels següents valors:

  1. El suport a la formació humana, científica i tècnica de les persones, d’acord amb els principis de l’humanisme cristià, especialment la família.
  2. El desenvolupament de les necessitats físiques e intel.lectuals en favor de la família, amb especial consideració de les famílies numeroses, de la infància i la juventut.
  3. El foment i el suport de la investigació, amb la finalitat d’aportar nous enfocaments que contribueixin a la defensa de la família, a la seva valoració i acceptació a la societat, així com a la seva difusió per qualsevol medi.
  4. La dedicació a les persones de l’entorn familiar, social, etc. compartint i intercanviant coneixements, guiant y formant.

 

Amb l’objectiu de complir amb les finalitats de la Fundació, el Patronat va acordar dedicar els seus ingresos a les següents activitats:

  1. a) Convenis de col.laboració amb entitats que organitzin actes orientats al suport de la família.
  2. b) Beques: La Fundació les destinarà a aquelles persones, que degut a la seva situació familiar, necessitin ajudes per la seva formació i estudis, ja siguin escolars i/o superiors.
  3. c) Ajudes a entitats: La fundació col.laborarà amb aquelles entitats que organitzin activitats encaminades a l’educació i formació de la infància i la juventut i/o ajuda a la família.

Tot això sense perjudici de que alguna d’aquestes propostes es pugui substituir per qualsevol altra activitat que el Patronat consideri més convenient donar el seu suport.