1ª edició del Premi

“EN DEFENSA DE LA FAMILIA”

Resolució del Jurat

El Jurat, reunit en el domicili social de la Fundació el passat 19 de setembre de 2007, després de les pertinents deliberacions, va considerar per unanimitat que cap dels treballs presentats assoleix el nivell de contingut exigible per optar al primer premi d’aquest concurs. En conseqüència, va declarar desert el primer premi.

El Jurat, però, va acordar atorgar els dos accèssits dels que està dotat el concurs a dos dels treballs presentats, que degut a la seva qualitat i aportació al tema proposat, es consideren mereixedors d’aquest premi.

2007© Fundación María Teresa Rodó