Avís legal

I. Informació general

FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ és una fundació privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, domiciliada a 08034 Barcelona, carrer Bisbe Català, 2, 5º, amb NIF G-63436281. Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.008 per resolució de data 22 de juliol de 2004.

El present Avís Legal ha estat el.laborat amb respecte i complint de les disposicions recollides en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de decembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals i en la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

El present Avís Legal regula l’ús i utilització del Portal, al que s’accedeix a través de la direcció d’Internet https://www.fundacionmteresarodo.org.

La citada pàgina web ha estat disenyada per donar a conèixer la informació, activitats i serveis oferits per FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari (en endavant, l’Usuari) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal, havent de llegir l’Usuari atentament el present Avís Legal en cada una de les ocasions en que es proposi utilitzar el Portal, ja que les seves condicions d’ús poden patir modificacions.

L’accés al Portal és lliure i gratuït excepte en lo relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

La duració del present acord té un caràcter limitat a la utilització de Portal, en conseqüència, el contracte finalitzarà en el moment en el que els Usuaris es desconnectin del Portal.

 

II. Utilizació del portal

L’Usuari ha de fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, havent de respondre dels danys i perjudicis que poguessin causar-se com conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

En cas de que l’Usuari vulgui col.laborar o contactar amb la FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ a través de la Web, deurà completar les dades que es requereixin al formulari de recollida de dades. Els camps són de compliment obligat perquè la col.laboració sigui vàlida i, el seu ús està sotmès a la política de privadesa.

La informació que faciliti l’Usuari a través dels diversos formularis de contacte de la web haurà de ser veraç, l’Usuari garantitza l’autenticitat de totes les dades que comuniqui i està obligat a mantenir la informació facilitada a FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ o a tercers per la informació que faciliti.

 

III. Enllaços

En cas que s’introdueixi per un usuari d’internet un enllaç des de la seva pròpia pàgina web al Portal, l’enllaç únicament es vincularà amb la pàgina principal del Portal, però no podrà reproduir-la de cap manera, i, en cas de que es visualitzin els continguts del Portal amb continguts que li siguin aliens, aquests continguts no podran induir a error, confusió o engany en els Usuaris sobre la procedència dels continguts del Portal, ni suposar un acte de comparació o imitació deslleial o un aprofitament de la reputació de FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ.

No es realitzarà des de la pàgina on s’introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ, els seus patrons, empleats o col.laboradors, ni s’indicarà en aquesta pàgina que tenen el consentiment de FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ per la inserció de l’enllaç, o que FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ té cap relació o col.laboració amb aquesta pàgina.

Excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ, sempre que es permeti un enllaç directe amb el Portal, quedi prohibida la utilització de qualsevol marca o qualsevol altre signe distintiu de FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ, dins de la pàgina on es trobi l’enllaç.

La pàgina que estableixi l’enllaç deurà complir amb la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il.lícits o contraris a la moral i les bones costums.

Per la seva part, el propi Portal pot incloure

dispositius tècnics d’enllaç que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet, actuant FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ com prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, pel que només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs web enllaçats en cas de que havent tingut coneixement efectiu, en la forma prevista per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, de la il.licitud no hagi desactivat l’enllaç.

L’existència de llocs web enllaçats no suposa que existeixin acords amb ser responsables o titulars, i FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ no es fa responsable dels danys produïts per la il.licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts d’aquests llocs, ja que els desconeix. En qualsevol cas, si l’Usuari tingués coneixement de que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis de les quals són il.lícits o contraris a la moral ho haurà de posar en coneixement de FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ.

 

IV. Propietat intel.lectual i industrial


FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ es reserva tots els drets sobre les marques, noms comercials o altres signes distintius, les patents, i la propietat intel.lectual, amb respecte al contingut d’aquest Portal d’Internet.

En particular, els continguts que apareixen o puguin aparèixer en el Portal (textos, fotografies, imatges, icones, links, etc.) són titularitat de FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ o de tercers que han autoritzat expressament a FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ per incloure’ls al Portal. En cap cas s’entendrà que FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ concedeix a l’Usuari cap llicència o que renuncia, transmeteix, o cedeix total o parcialment els seus drets sobre aquests continguts, ni que confereix cap dret de transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts.

D’igual manera, les marques, noms comercials i altres signes distintius exposats en aquest Portal són propietat dels seus respectius titulars. L’Usuari accepta que l’accés a aquest Servei d’Internet no s’ha d’entendre com la concessió tàcita, en virtut de la doctrina dels propis actes o per un altre mecanisme, de cap llicència o dret d’ús de cap marca, nom comercial o qualsevol altre signe distintiu que figuri a aquest Portal, sense el consentiment previ per escrit de FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ o dels seus respectius titulars.

 

V. Responsabilitat

FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ no està obligada a comprobar la veracitat, exactitud i actualitat de la seva informació subministrada a través de la seva pàgina web. FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Portal, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari amb motiu d’actuacions que tinguin com únic fonament la informació obtinguda en el Portal, ja que els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, la prestació de serveis professionals de cap tipus, per la qual cosa, aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions professionals o empresarials per part de l’Usuari.

L’accés al Portal no implica la obligació per part de FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ de controlar l’ausència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu, corresponent a l’Usuari la disponibilitat d’eines adequades per la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, pel qual FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ no es responsanilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

FUNDACIÓ MARIA TERESA RODÓ no es responsabilitza dels danys o perjudicis produïts en l’Usuari que siguin causa d’errors o desconnexions que produeixin la suspensió, cancel.lació o interrupció del servei del Portal durant la seva prestació o amb caràcter previ o posterior.

 

VI. Legislació

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels extrems per la llei espanyola i qualsevol controvèrsia que es derivi d’aquest avís legal serà resolta pels Jutjats i Tibunals de Barcelona.